Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Ashes of Time 1994 Opening & Trailer


Ashes of Time 1994 Opening - đoạn phim này đã bị cắt bỏ gần hết trong bản Redux 2008

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.Original Trailer

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét