Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Photos: Leslie Cheung quảng cáo Pepsi 1988Sexy quá 8-)
Lúc bấy giờ tại Mỹ là Michael Jackson, và tại châu Á là Leslie Cheung ... Gor Gor là ngôi sao phương Đông đầu tiên đại diện cho hãng nước ngọt Pepsi ^^ - ảnh từ baidu + weibo.

Leslie Cheung Pepsi Commercial 1988

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét