Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Leslie Cheung - Rời bỏ dải ngân hà (scan)


Tài liệu scan lại từ báo điện ảnh Việt Nam. (Click hình để phóng lớn)

Scan & upload: Cherry-Violet & MyDayo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét