Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Photos: Leslie Trương Quốc Vinh và Cherie Chung Sở Hồng

Thích cả couple này nữa, đáng yêu cực <3
 

 Với Trương Mạn Ngọc và Chung Sở Hồng

Ha !
 

Nguồn ảnh: movie.douban + weibo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét