Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Phim điện ảnh hay nhất Hong Kong - Hong Kong Magazine

Top 10 phim điện ảnh hay nhất Hong Kong
(xét từ năm 1975 - 2005)


10. Once Upon a Time in China/黃飛鴻 (1991) đạo diễn bởi Từ Khắc. Diễn viên: Lý Liên Kiệt và Quan Chi Lâm

9. Summer Snow/女人四十 (1995) đạo diễn Hứa An Hoa. Diễn viên: Tiêu Phương Phương và Roy Chiao

8. An Autumn's Tale/秋天的童話 (1987) của đạo diễn Mabel Cheung. Diễn viên: Châu Nhuận Phát và Chung Sở Hồng

7. Rouge/胭脂扣 (1987) của đạo diễn Quan Cẩm Bằng. Diễn viên: Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh

6. The Mission/鎗火 (1999) đạo diễn bởi Đỗ Kỳ Phong. Diễn viên: Huỳnh Thu Sinh, Simon Yam và Elaine Eca Da Silva

5. Comrades: Almost A Love Story/甜蜜蜜 (1996) của đạo diễn Trần Khả Tân. Diễn viên: Lê Minh và Trương Mạn Ngọc

4. Infernal Affairs/無間道 (2002) của 2 đạo diễn Andrew Lau và Alan Mak. Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa

3. Made in Hong Kong/香港製造 (1997) đạo diễn bởi Trần Quả. Diễn viên Sam Lee

2. Days of Being Wild/阿飛正傳 (1992) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh và Lưu Đức Hoa

1. A Better Tomorrow/英雄本色 (1986) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Địch Long và Trương Quốc Vinh

***

Lại 1 bảng xếp hạng, coi cho dzui :-Đ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét