Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Photos: Leslie & Anita (part 4)Tại liên hoan sinh nhật lần thứ 22 của hãng TVB năm 1989: Leslie, Anita và "đại ca" Nhuận Phát xDVới ai không rõ =/


Nguồn ảnh tổng hợp !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét