Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

1,956,912 con hạc giấy tưởng nhớ Ca Ca chính thức được chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới

Chuyển ngữ: Sayuri Cassiopeia
"Ban tổ chức chính thức tuyên bố kỷ lục Guinness thế giới mới là 1,956,912 con hạc giấy! Từ nay về sau, người hâm mộ Ca Ca chính là những người lập và duy trì kỷ lục thế giới!""Kỷ lục mới đã nhận được chứng nhận của Kỷ lục Guinness thế giới! Chúng em làm được rồi, Ca Ca!"

Cô Trần Thục Phân cho hay: "Tất cả hạc giấy, bao gồm cả số hạc không đưa vào tính, đều sẽ được hóa cho Ca Ca vào ngày 11 tháng 5 trên núi Bảo Phúc. Hy vọng mọi người đến ngày ấy có thể tới giúp, cùng tặng số hạc giấy này cho Ca Ca."

~17/04/13~
Từ “Red Mission's weibo”


1 nhận xét: