Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Tài liệu scan: Tuyển tập ACMI

Scan & Upload: Boulevard_of_Broken_Dreams @DAN
Đây không phải là bản scan trọn vẹn của tuyển tập ACMI nhá ;)
Xem thêm : http://lesliecheung.cc/memories/ACMI/content.htm


Published on the occasion of The Australian Centre for the Moving Image (ACMI)'s tribute to Hong Kong movie star and pop icon, the late Leslie Cheung, this beautiful book is designed for pop culture aficionados and Leslie fans alike.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét