Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Gif từ một số music video


Phỏng vấn Kim Dạ Bất Thiết Phòng
 

Không rõ :p
 

MV: Grieving Man
 

Phỏng vấn và chụp ảnh cho album Untitled 1999
 

 

 Credit to weibo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét