Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Photos: Concert Passion Tour (part 3)

 

He was simply, absolutely fabulous *Q* !!!

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét