Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Ảnh hậu trường phim Okinawa Rendez-vous

Tên phim tiếng Anh: Okinawa Rendez-vousTên phim tiếng Trung: Luyến Chiến Xung Trùng
Sản xuất năm 2000

Đạo diễn: Gordon Chan (Trần Gia Thượng)
Diễn viên:
Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh)
Wong Faye (Vương Phi)
Tony Leung Ka-fai (Lương Gia Huy)
....


Đạo diễn Gordon Trần Gia Thượng và Ca ca ;-)
Bonus ảnh tuyên truyền phim:


Click để xem ảnh size gốc !
Thanks to Weibo !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét