Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Photos: Leslie & Anita (part 6)

Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương <3


 Ca ca, Ah Mui & Danny Chan
 
Từ trái qua: Trương Quốc Vinh, nhà sx âm nhạc Lê Tiểu Điền, Mai Diễm Phương

Thanks to weibo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét