Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Photos: Days of Being Wild (part 2)

A Phi chính truyện - Days of Being Wild
Đạo diễn: Vương Gia Vệ
Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Phan Địch Hoa, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ ...Nguồn ảnh: movie.douban.com, weibo.com ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét