Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Gorgor Leslie & Daffy Tong ^^

Hai người này mặc áo chung/ áo đôi, mời ơi xD


I wish all the best to you, Gorgor & Tong Tong <3


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét