Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Photo & clip: Ca Ca quyến rũ (part 5)

Ca ca Trương Quốc Vinh trong quá trình quay music video: Biệt Thoại "別話" 1989 
 


Leslie Cheung <3 !!!
Nguồn: weibo, facebook, google ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét