Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Bao Nhiêu Đau Khổ Của Trần Gian ...

Bao Nhiêu Đau Khổ Của Trần Gian

Nguyễn Bính

Bao nhiêu đau khổ của trần gian

trời đã dành riêng để tặng nàng
Nàng đẹp, đẹp từ hai khoé mắt,

Làm mờ những ánh ngọc trân châu

Làm phai ánh nước hồ thu thắm,

Làm nhạt bao nhiêu ánh nhiệm màu.Một cười héo cả trǎm hoa nở,

Say cả non sông, đắm cả giời.

Đuổi cả mối sầu muôn vạn kiếp.

Bẽ bàng tất cả những màu tươi...
tetehaykhoc25 @DAN mượn thơ người xưa họa Trình Điệp Y ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét