Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Photos: Tại studio, thu âm đĩa nhạc The Naked Secret 1994

Đây là album Ca ca thực hiện cùng nữ ca sĩ Sandy Lam (Lâm Ức Liên)
 

 Nguồn ảnh: Yara Spa's facebook, baidu, weibo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét