Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Photos: Leslie và bạn đồng nghiệp (phần 3)

Leslie và Jackie Chan (Thành Long)Trong một buổi tiệc với sự hiện diện của Trương Quốc Vinh, Trần Khải Ca, Thành Long, Củng Lợi, Chung Chấn Đào


Cùng Jacky Cheung (Trương Học Hữu)

Từ trái qua: Trương Học Hữu, Trương Mạn Ngọc, Trương Quốc Vinh :-P
Leslie và Andy Lau (Lưu Đức Hoa)

Leslie và Tony Leung Chiu-wai (Lương Triều Vỹ)

Từ trái qua: Lương Triều Vỹ, Chung Chấn Đào, Trình Tiểu Đông, Trương Quốc Vinh

Fan-made nè:


 

Áo hồng au-chang-nhi x-D

 

Chủ yếu ảnh từ weibo & facebook!
Click để xem !!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét