Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Hình ảnh tuyên truyền phim "Thiện nữ u hồn" 1987 tại Nhật Bản

Nguồn: facebook, baidu, weibo ...
Click để xem ảnh size gốc !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét